Aktuální informace

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města

Radní schválili Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021, výzvu k podávání žádostí o dotace z tohoto fondu a vzor smlouvy o poskytnutí dotace.

Ulice Nová bude nově dvoupruhová

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa. Jejím cílem je vybudování nového místa pro přecházení, doplnění veřejného osvětlení a změna na dvoupruhovou komunikaci.

Hostovická ulice se dočká rozsáhlých úprav

Vyhlášení veřejné zakázky na zřízení chodníku podél silnice Hostovická schválila rada města. Vybudovány budou i dva nové osvětlené přechody či zálivy pro podélné parkování.

Město chce pomoci restauracím odpuštěním poplatků za zahrádky

S prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně za umístění restauračních předzahrádek, na celém území města Ústí nad Labem za celý kalendářní rok 2021 souhlasila rada města.

Město v roce 2020 hospodařilo s přebytkem

Informace o závěrečném účtu hospodaření a účetní uzávěrce města Ústí nad Labem vzala na vědomí rada města. Hospodaření Ústí nad Labem v roce 2020 skončilo přebytkem.

Izraelský velvyslanec navštívil Ústí nad Labem

Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice, zavítal do Ústí. Ocenil nejen podporu Izraele v těžkých časech, ale s vedením města probral i možnou spolupráci.

Na zimním stadionu bude vyměněno osvětlení

Dlouhodobě připravovaná výměna osvětlení proběhne na zimním stadionu. Z toho důvodu nebylo možné od května nachladit ledovou plochu.

Řidičský průkaz lze vyřídit elektronicky

Ministerstvo dopravy zavádí tzv. elektronické podání žádostí o vydání řidičského průkazu přes Portál občana. Změna začne platit od úterý 1. června 2021.