Aktuální informace

Proběhlo tradiční setkání s poskytovateli sociálních služeb

Tradiční setkání vedení města s poskytovateli sociálních služeb na území města Ústí nad Labem se uskutečnilo na magistrátě města.

Kameny zmizelých budou připomínat osudy Židů

Ústí nad Labem pořídí osm kamenů zmizelých – Stolpersteine. Jejich položení by mělo proběhnout na podzim letošního roku.

Akce Květen s rozhlednami a vyhlídkami zná své vítěze

Další z dílčích akcí Turistické sezóny 2021 je za námi.

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města

Radní schválili Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021, výzvu k podávání žádostí o dotace z tohoto fondu a vzor smlouvy o poskytnutí dotace.

Ulice Nová bude nově dvoupruhová

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa. Jejím cílem je vybudování nového místa pro přecházení, doplnění veřejného osvětlení a změna na dvoupruhovou komunikaci.

Hostovická ulice se dočká rozsáhlých úprav

Vyhlášení veřejné zakázky na zřízení chodníku podél silnice Hostovická schválila rada města. Vybudovány budou i dva nové osvětlené přechody či zálivy pro podélné parkování.

Město chce pomoci restauracím odpuštěním poplatků za zahrádky

S prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně za umístění restauračních předzahrádek, na celém území města Ústí nad Labem za celý kalendářní rok 2021 souhlasila rada města.

Město v roce 2020 hospodařilo s přebytkem

Informace o závěrečném účtu hospodaření a účetní uzávěrce města Ústí nad Labem vzala na vědomí rada města. Hospodaření Ústí nad Labem v roce 2020 skončilo přebytkem.