Aktuální informace

Radní pogratuloval úspěšným karatistům

Radní Jiří Horák, v jehož gesci je sport, navštívil na předvánočním tréninku členy klubu EHK karate club. Pogratuloval jim k úspěchu na nedávném Mistrovství světa Fudokan karate v Srbsku.

Ústí usiluje o získání podpory z programu ELENA

Ústí nad Labem spolupracuje s Evropskou investiční bankou (EIB) na možnosti získání podpory při financování velkých strategických projektů. Zastupitelstvo města se shodlo na přihlášení do programu.

Vyjádření k tragické události na Filozofické fakultě UK

Město Ústí nad Labem vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám pozůstalých po útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Město podpoří sportovní akce mimořádného významu 

Zastupitelstvo města na svém předvánočním zasedání schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu pro rok 2024 odboru školství, kultury a sportu, které jsou určeny na pořádání významných sportovních událostí.

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem informuje

Společnost zveřejnila oznámení k vyúčtování dodávek tepelné energie a teplé vody od roku 2023, kterým sděluje změny způsobu vyúčtování dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Základní škola Mírová se stala fakultní školou

ZŠ Mírová se stala takzvanou fakultní školou. Statutu dosáhla díky dlouhodobé spolupráci se studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Poskytovatelé sociálních služeb mají nové vozy

Celkem šest nízkoemisních automobilů na elektropohon budou využívat městské sociální služby. Tři vozidla využije Pečovatelská služba města Ústí nad Labem a po jednom vozu obdrží domov pro seniory na Doběticích, Bukově a Severní Terase.

Město Ústí nad Labem má schválený rozpočet na rok 2024

Zastupitelé na prosincovém jednání schválili navrhovaný rozpočet pro rok 2024, který je vybalancovaný a proinvestiční.