Diskuse zastupitelů

Diskusní strana je určena pro vyjádření zastupitelů města a městských obvodů. Diskutující mohou své příspěvky zaslat na email: kancelar.primatora@mag-ul.cz. Diskutující musí dodržet základní pravidla slušnosti, vyvarovat se osobních útoků a vulgarit. Příspěvky, které tyto zásady porušují, nebudou do stránky zařazeny.


Žabomyší války na obvodních radnicích aneb s obvody, nebo bez nich?

6.3.2013 Ústí nad Labem má z vlastního rozhodnutí čtyři obvody, pět zastupitelstev a pět rad.