Dopravní řešení sídliště Skalka

Studie „Dopravní řešení sídliště Skalka“ je vypracována za účelem zkvalitnění dopravní obsluhy, zvýšení kapacity parkovacích ploch a zajištění bezpečného pohybu chodců ve zmiňované oblasti.