Kultura, sport a ostatní + aktuální výzvy

Kromě toho, že město Ústí nad Labem je příjemcem dotací z nejrůznějších zdrojů, je také poskytovatelem dotací. Především se jedná o menší dotace na různé kulturní a sportovní akce a sociální služby. Výzvy k předkládání žádostí o tyto dotace jsou pravidelně zveřejňovány na úvodních stránce webu města a najdete je i zde:

Aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace města:

V současné době neběží žádná aktuální výzva