Ostatní projekty

Na této stránce jsou projekty rozděleny do dvou skupin - první skupinu (1 Dotované projekty) tvoří projekty, na které město získalo dotaci ze státního rozpočtu, nikoliv z Evropské unie. Jedná se o dotace poskytované různými ministerstvy či Ústeckým krajem. Ve druhé skupině (2 Projekty z vlastních zdrojů) jsou pak zařazeny projekty, které město financovalo výhradně z vlastních zdrojů.

1) DOTOVANÉ PROJEKTY

Probíhající projekty


 • Rekultivace zbytkové jámy Petri
  - rekreační využití prostoru po bývalém hnědouhleném dolu
  - celkové náklady 396,5 mil. Kč
  - období realizace: 2008 - 2015

Zrealizované projekty

 


Rozdělení podle let ukončení realizace proejktu: 2009, 2008, 2007, 2006

2009

 • Přemístění a restaurování kamenného sloupu s Pietou a Třemi králi ve Svádově u Ústí nad Labem
  - celkové náklady projektu: 2 147 300 Kč
  - dotace (Fond rozvoje Ústeckého kraje): 424 000 Kč
  - spoluúčast města: 1 723 300 Kč
  - doba realizace: 03/2009 - 11/2009
 • Nová Ves - kanalizace
  - celkové náklady projektu: 22 068 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo zemědělství): 9 930 000 Kč
  - spoluúčast města: 12 138 000 Kč
  - doba realizace: 07/2008 - 05/2009
 • Protipovodňová opatření na řece Labi - levý břeh - projektová dokumentace
  - celkové náklady projektu: 6 771 000 Kč
  - dotace (Fond vodního hodpodářství Ústeckého kraje): 2 500 000 Kč
  - spoluúčast města: 4 271 000 Kč
  - doba realizace: 08/2008 - 03/2009

nahoru

2008

 • Obnova stanovišť sběrných nádob pro směsný komunální odpad a pro tříděný odpad
  - celkové náklady projektu: 4 190 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo financí): 1 920 000 Kč
  - spoluúčast města: 2 270 000 Kč
  - doba realizace: 07/2008 - 12/2008
 • Předlice - multifunkční hřiště
  - celkové náklady projektu: 10 987 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo financí): 9 811 000 Kč
  - spoluúčast města: 1 176 000 Kč
  - doba realizace: 09/2008 - 11/2008
 • Dětské hřiště - Severní Terasa
  - celkové náklady projektu: 999 731 Kč
  - dotace (Nadace ČEZ): 999 731 Kč
  - spoluúčast města: 0 Kč
  - doba realizace: 06/2008 - 12/2008
 • Přístavba a stavební úpravy Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem
  - celkové náklady projektu: 12 038 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí): 7 425 000 Kč
  - spoluúčast města: 4 613 000 Kč
  - doba realizace: 11/2005 - 06/2008

nahoru

2007

 • Regenerace panelového sídliště Krásné Březno - V Oblouku, 2. etapa
  - celkové náklady projektu: 5 724 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj): 4 007 000 Kč
  - spoluúčast města: 1 717 000 Kč
  - doba realizace: 09/2007 - 11/2007
 • Rozšíření návštěvnické infrastruktury cestovního ruchu v areálu ZOO Ústí nad Labem
  - rekonstrukce horního vstupu, osazení dětských prvků, přístřešků a lavic, úprava komunikací
  - celkové náklady projektu: 11 837 702 Kč
  - dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj): 7 301 000 Kč
  - spoluúčast města: 4 536 702 Kč
  - doba realizace: 07/2007 - 12/2007
 • Ústí nad Labem - záchrana architektonického dědictví
  - vyjmutí sklepní gotické šíje z místa stavby a její přemístění do prostor Paláce Zdar
  - celkové náklady projektu: 10 359 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo kultury): 10 000 000 Kč
  - spoluúčast města: 359 000 Kč
  - doba realizace: 07/2007 - 12/2007
 • Regenerace panelové sídliště Krásné Březno - V Oblouku, 1. etapa
  - rekonstrukce klidových lokalit sídliště včetně rekonstrukce zeleně a mobiliáře
  - celkové náklady projektu: 5 255 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj): 2 823 000 Kč
  - spoluúčast města: 2 423 000 Kč
  - doba realizace: 03/2006 - 07/2007

nahoru

2006

 • Rekonstrukce ulice Fibichova 
  - rekonstrukce a rozšíření komunikace včetně rekonstrukce veřejného osvětlení
  - celkové náklady projektu: 27 680 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj): 13 000 000 Kč
  - spoluúčast města: 14 680 000 Kč
  - doba realizace: 06/2006 - 10/2006
 • Domov pro seniory Bukov - dostavba penzionu s byty
  - celkové náklady projektu: 1 733 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj): 1 386 000 Kč
  - spoluúčast města: 347 000 Kč
  - doba realizace: 05/2006 - 11/2006
 • Obnova turistických stezek Větruše - Vrkoč a Nebeské schůdky
  - celkové náklady projektu: 7 648 962 Kč
  - dotace (Státní fond žívotního prostředí): 4 000 300 Kč
  - spoluúčast města: 3 648 662 Kč
  - doba realizace: 04/2006 - 11/2006
 • Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Střekov - Mariánský most - Olšinky, Loděnice
  - celkové náklady projektu: 20 784 000 Kč
  - dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj): 8 820 000 Kč
  - spoluúčast města: 11 964 000 Kč
  - doba realizace: 06/2005 - 09/2006

nahoru

 

 

2) Projekty z vlastních zdrojů

 


 

Zrealizované projekty

 

Rozdělení podle let ukončení realizace projektu: 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

2011

 • Rekonstrukce Zimního stadionu
  - rekonstrukce sportovního areálu pro splnění podmínkem soutěže extraligy
  - celkové náklady: 250 mil. Kč
  - období realizace: 2004 - 2011

nahoru

2009

 • Hřbitovní kaple Krásné Březno
  - zabezpečovací práce
  - celkové náklady 1,8 mil. Kč
  - období realizace: 2008 - 2009
 • ZŠ Paprsek
  -
  výměna oken v odloučeném pracovišti pro tělesně a zdravotně postižené a handicapované děti ZŠ Vojnovičova
  - celkové náklady: 2,8 mil. Kč 
  - období realizace: 9 - 12/2009

nahoru

2008

 • Protipovodňové mobilní stěny na střekovském nábřeží
  - zajištění ochrany Střekovského nábřeží před 20letou vodou pomocí pevné a mobilní protipovodňové stěny
  - celkové náklady: 25,2 mil. Kč
  - období realizace: 2008
 • ZŠ Nová - kabiny
  - umožnění provozování sportoviště bez uzavření provozu ZŠ 
  - celkové náklady: 6,4 mil. Kč (dotace z KÚÚK 6,4 mil. Kč
  - období realizace: 2007 - 2008
 • Městský kamerový systém Předlice
  -
  využívání městského kamerového systému v části Předlice 
  - celkové náklady: 4 mil. Kč
  - období realizace: 2008

nahoru

2007

 • Osvětlení hřiště na kopanou s umělým povrchem TJ Český Lev Neštěmice
  - zabezpečení možnosti využití hřiště i za nepříznivých světelných podmínek
  - celkové náklady: 3,8 mil. Kč (z toho dotace z KÚÚK 3,5 mil. Kč)
  - období realizace: 2007
 • Rekonstrukce městského stadionu
  - zrekonstruované travnaté hřiště včetně nové tartanové dráhy, realizována nová malá tribuna, ochozy, oplocení 
  - celkové náklady: 95,5 mil. Kč
  - období realizace: 2000 - 2007

nahoru

2006

 • Geotermální vytápění ZOO v Ústí nad Labem
  - nové vytápění celého areálu ZOO s využitím obnovitelných zdrojů energie
  - celkové náklady: 29,2 mil. Kč
  - období realizace: 2004-2006

nahoru

2005

 • Revitalizace objektu Větruše
  - revitalizace celého objektu Větruše vč. věže a veškerých vnitřních prostor
  - celkové náklady: 92,4 mil. Kč
  - období realizace: 2001 - 2005

nahoru