Rekonstrukce střechy FZŠ, České mládeže 230/2

 

  • Předpokládané náklady projektu: prozatím nevyčísleny
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: zpracovává se projektová dokumentace

 

Záměr
2023
Příprava
2023
Realizace
2025
Dokončeno
2025

Vzhledem k havarijnímu stavu střechy budovy Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2 je nutné provést její celkovou rekonstrukci. Jedná se o členitou mansardovou střechu s plechovou střešní krytinou, jíž prostupuje řada komínových těles a dvě věžičky. V současnosti jsou již některé trámy krovu uhnilé a bylo nutno je provizorně podepřít, komínové zdivo je silně narušené, plechové střešní šablony a žlaby jsou děravé. V rámci projektu dojde ke kompletní rekonstrukci střechy celého objektu školy včetně výměny narušených prvků krovu určených na základě provedeného stavebně technického průzkumu (dřevokazné houby dřevokazný hmyz), střešní krytiny, stávajících střešních oken, odtoků dešťové vody, všech klempířských prvků, stávajících nefunkčních komínových těles.