Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu ÚL

 

  • Předpokládané náklady projektu: prozatím nevyčísleny
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: zpracovává se projektová dokumentace

 

Záměr
2017
Příprava
2017
Realizace
2025
Dokončeno
2026

Projekt se týká stávajícího dlouhodobě nevyužitého  objektu čp. 795/37 v Neštěmické ulici, Ústí nad Labem, Krásné Březno.

Plánovaný způsob využití pro provoz dvou sociálních služeb:

  1. Denní centrum pro seniory (kapacita max. 10 osob) situované v 2. nadzemním podlaží
    Jedná se o ambulantní sociální službu, která v současné době není v ústeckém regionu poskytována a je po ní poptávka. Služba je určena seniorům, kteří žijí ve své domácnosti, ale z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění se neobejdou bez neustálé pomoci někoho jiného. Do centra dochází jen na určitou část dne. Tato služba pomáhá zejména pečujícím, kteří tak nemusí celý svůj soukromý a pracovní život podřídit péči. Mohou chodit do zaměstnání nebo se věnovat jiným aktivitám či odpočinku.  Pro tento účel je nezbytné zřídit výtah a bezbariérové hygienické zázemí.
  2. Pečovatelská služba – okrsek Krásné Březno, situované v 1. nadzemním podlaží
    Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. se za poslední 3 roky rozrostla a poskytuje terénní sociální službu na rozsáhlém území v rámci ORP Ústí nad Labem. Zefektivnění provozu napomůže vytvoření zázemí pro pečovatelskou službu, která je poskytována v oblasti Krásného Března, Neštěmic, Mojžíře a Ryjic. Prostory budou využity pro pracovnu pečovatelek a sociální pracovnice, sklad kompenzačních pomůcek a prádelnu. Kromě zázemí pro pečovatelky by zde mělo být vybudováno „Středisko hygienické péče“ – bezbariérová koupelna, pro klienty, jejichž zdravotní stav a stavební bariéry v jejich bytě neumožňují zajistit hygienickou péči.