Výstupní - rekonstrukce uličního prostoru

  • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
  • Připravenost projektu: Zahájení stavby
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno
2024

Cílem rekonstrukce je:

  • Kompletní rekonstrukce komunikace - vozovka.
  • Úplná výměna konstrukčních vrstev zpevněných ploch pro pěší a cyklisty.
  • Rekonstrukce odvodnění a veřejného osvětlení, včetně přisvětlení přechodů pro chodce.
  • Náhradní výsadba stromů a keřů.
  • Výměna zastávek MHD

Rekonstrukce Výstupní - mapa

Rekonstrukce Výstupní - foto