Nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p.o.

(registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008018)

  • Celkové náklady projektu: 4 840 000,00 Kč
  • Výše dotace: 4 000 000,00 Kč
  • Výše spolufinancování města: 840 000,00 Kč
  • Doba realizace projektu: 20. 7. 2023 – 15. 11. 2024

Příprava
2023
Realizace
2023
Dokončeno
2024

Město Ústí nad Labem realizuje projekt, jehož cílem je pořízení čtyř elektromobilů, což zkvalitní materiálně-technické zázemí podpořené sociální služby poskytované na území ORP Ústí nad Labem. Díky tomu bude zajištěna lepší technická připravenost, akceschopnost a poskytování kvalitních registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podpořená bude Pečovatelská služba IS: 5458864, kterou poskytuje Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.
Projekt je financován Evropskou unií.