Anketa - Regulace pyrotechniky

Do Zastupitelstva města Ústí nad Labem je k projednání připravována Obecně závazná vyhláška o regulaci užívání hlučné zábavní pyrotechniky na území města. Navržená vyhláška se netýká zákazu a neupravuje provádění ohňostrojových prací a odpalování ohňostrojů (ty se řídí zákonem č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů), ale měla by upravovat nekontrolované odpalování jednotlivých pyrotechnických výrobků laickou veřejností ve městě (v ulicích, na sídlištích, v parcích apod.) mimo období 31. 12. a 1. 1.
 

Termín ankety: 1. 4. – 30. 4. 2023
Forma hlasování: elektronická (na webu města) a papírová (označený anketní box)
Sběrná místa: Informační středisko města Ústí nad Labem, úřady městských obvodů a magistrát města

Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA21, je anonymní a duplicitní hlasy z 1 IP adresy budou odstraněny. Výsledky budou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz a FB města.

Děkujeme za Váš čas.