8. říjen je Památným dnem sokolstva

8. říjen je Památným dnem sokolstva
8.10.2021
Město Ústí nad Labem připomnělo v pátek 8. října vyvěšením sokolské vlajky všechny, kteří během téměř 160 let existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu a demokracii.

 

Vyvěšení vlajky České obce sokolské je symbolická připomínka pěti tisícovek sokolů, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, bylo mezi nimi i na 150 spolupracovníků, kteří se podíleli na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha. Je to vzpomínka i na ty, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako na sokoly z řad 3. protikomunistického odboje.

Památný den sokolstva připomíná den, kdy Reinhard Heydrich krátce po svém příchodu do protektorátu v roce 1941 zahájil likvidaci sokolské organizace a jejich představitelů. Zásah proti sokolům gradoval zahájením Akce Sokol v noci ze 7. na 8. října. Při ní byli systematicky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot. Během vlny zatýkání podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, hlavním důvodem bylo masové odbojové hnutí.

vlajka sokolstva