Chystají se další velkoplošné opravy komunikací

Chystají se další velkoplošné opravy komunikací
12.12.2019
Ve městě bude v první polovině příštího roku probíhat několik velkoplošných oprav komunikací. Radní k tomu schválili příslušné dokumenty.

 

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku Vyhlášení veřejné zakázky Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace s předpokládanou hodnotou 5 900 000 Kč bez DPH. Opravovat se bude při zachování provozu trolejbusových linek. Hotovo má být do 30. června 2020. Vyhlášena byla také zakázka na velkoplošnou opravu parkoviště v ulici Meruňková s předpokládanou hodnotou ve výši 1 500 000 Kč bez DPH. Předmětem je velkoplošná oprava živičných vrstev vozovky na parkovišti v ulici Meruňková. Doba plnění je od 1. dubna 2020 do 15. května 2020.

Radní zároveň rozhodli o výběru dodavatele na zakázku Malátova - velkoplošná oprava vozovky. Na základě doporučení hodnotící komise byla zakázka přidělena zájemci, který se umístil na prvním místě ve výběrovém řízení, tj. společnosti STRABAG. Nabídková cena je 2 938 400 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v ulici Malátova v úseku Hoření – Stříbrnická.