Deník uspořádal diskusi o komunikacích ve městě

Deník uspořádal diskusi o komunikacích ve městě
25.6.2019
Stavem městských komunikací se v úterý zabývala diskuse, kterou uspořádal Deník. Pozvání přijal primátor Petr Nedvědický.

 

Diskuse se zúčastnili také starostky a starostové městských obvodů, úředníci magistrátu a krajského úřadu nebo zástupci firem, které se o údržbu komunikací starají. Ústecký magistrát spravuje 201 kilometrů chodníků a 380 kilometrů silnic. K tomu patří budovy, signalizace, mostky, opěrné zdi a další. Dohromady činí majetek za čtyři miliardy korun.

Podle primátora Nedvědického narostl vnitřní dluh v prosté obnově mezi 800 miliony a miliardou korun. „Není to věc, která by vznikla během jednoho či dvou let, ale je to dlouhodobá záležitost a náprava také potrvá dlouho,“ vysvětlil primátor. Jak dodal, snahou vedení města je najít pro zlepšení stavu komunikací dostatek peněz.

V upraveném rozpočtu města má odbor dopravy a majetku k dispozici pro rok 2019 na údržbu vozovek 44 108 000 Kč, na údržbu chodníků pak 9 302 000 Kč. Další finanční prostředky ve výši 37 826 000 Kč jsou pak určeny na opravy dalších součástí a příslušenství (mosty, dopravní zařízení, dopravní značení, světelná signalizace a kamerové systémy, opěrné zdi) a na diagnostiku pro přípravu plánů velkoplošných oprav a rekonstrukcí.

V diskusi primátor a jeho spolupracovníci odpověděli na řadu otázek čtenářů o konkrétních problémech na jednotlivých komunikací. „S mnoha tazateli už jsme v kontaktu a věci řešíme,“ doplnil vedoucí odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek.
Podrobnosti zde.