Dojde ke zvýšení bezpečnosti u Masarykovy nemocnice

Dojde ke zvýšení bezpečnosti u Masarykovy nemocnice
3.7.2024
Křižovatka na dvouproudé komunikaci u Masarykovy nemocnice patří mezi rizikovější komunikace v Ústí nad Labem. Město vyhlásilo veřejnou zakázku na realizaci úprav, které zde zajistí zvýšení bezpečnosti.

 

Komunikace v ulici Sociální péče patří k těm nejvytíženějším ve městě. Důvodem je i to, že se u této komunikace nachází ústecká Masarykova nemocnice. Hustý silniční provoz, pohyb vozidel ZZS a vyšší koncentrace chodců, kteří bývají indisponováni svými zraněními, zvyšuje riziko dopravních nehod.

Město Ústí nad Labem nyní vyhlásilo podlimitní veřejnou zakázku, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti v této oblasti. Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky ulic Bělehradská, Malátova a Na Spojce až po křižovatku ulic Sociální péče a Na Kabátě. Ke zvýšení bezpečnosti by mělo dojít díky kombinaci stavebních úprav a výstavbě světelného signalizačního zařízení (SSZ).

Součástí zakázky je například přesun zastávky MHD Masarykova nemocnice ve směru na Bukov, tato zastávka bude přesunuta pod křižovatku. Křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice bude také doplněna o SSZ. SSZ bude instalováno také na přechodu pro chodce u zastávky MHD Bukov sanatorium.

Realizace zakázky je rozdělena do tří navazujících etap:

  • 1. etapa – křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a přechod pro chodce u čerpací stanice ONO, křižovatka ulic Bělehradská x Malátova x Na Spojce – zahájení do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, ukončení do 4 měsíců od zahájení prací na etapě,
  • 2. etapa – křižovatka Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS, přechod pro chodce u zastávek MHD Bukov sanatorium – zahájení ihned po ukončení 1. etapy, ukončení do 3 měsíců od zahájení prací na etapě,
  • 3. etapa – křižovatka Sociální péče x Krušnohorská x Bělehradská, přechod pro chodce u zastávek MHD Sociální péče – zahájení ihned po ukončení 2. etapy, ukončení do 3 měsíců od zahájení prací na etapě.

Dokončení prací je plánováno na prosinec 2024. Zakázka bude financována z IROP a předpokládaná hodnota plnění je 73 000 000 Kč.