DPS Krásné Březno získal certifikáty kvality

DPS Krásné Březno získal certifikáty kvality
21.2.2023
Domov pro seniory s aktuální kapacitou 153 klientů obdržel ocenění. Jako jediný v celém Ústeckém kraji získal potvrzení o nejvyšší nabízené kvalitě služeb.

 

Jediný domov v Ústeckém kraji, a jeden z osmi domovů v ČR, Domov pro seniory Krásné Březno získal potvrzení o nejvyšší nabízené kvalitě služeb o klienty v závěru života.

Certifikát paliativního přístupu v sociálních službách uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR na základě dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců a provedení podrobného šetření v zařízení.

Kromě získání tohoto certifikátu se domovu také podařilo obhájit certifikát značky kvality. „Jedná se o obhajobu naší práce ve všech oblastech, tedy ubytování, péče, strava, volný čas. Nyní čekáme na závěr komise, zda zůstaneme u čtyřech hvězd z pěti možných, nebo zda sklidíme celou pětihvězdičkovou oblohu," doplnil ředitel domova Jaroslav Marek. Připojil také poděkování všem zaměstnancům podílejících se na péči o klienty i provozu domova.

„Jsem moc rád, že máme domov dosahující takové úrovně kvality péče o klienty,“ uvedl náměstek primátora pro sociální služby Tomáš Vlach.

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách je udělována certifikovanému zařízení na období 3 let.

Více informací o DPS Krásné Březno se můžete dozvědět na www.dpskb.cz.