Drážďanskou ulici čeká geotechnický průzkum

Drážďanskou ulici čeká geotechnický průzkum
16.11.2023
Provedení průzkumu podloží a odběr vzorků proběhne v ulici Drážďanská. Výstupy budou sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé ulice.

 

Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na geotechnický průzkum. V trase vozovky ul. Drážďanská se předpokládá sled diagnostických a průzkumných prací.

Práce budou obsahovat například: georadarový geofyzikální průzkum, kamerové prohlídky kanalizací, diagnostické odvrty konstrukčního souvrství a vozovkového podloží, provedení penetračních zkoušek ve vybraných vrtech atd. Výstupem průzkumu bude komplexní technická zpráva o provedených pracích s popsaným stavem konstrukcí pod vozovkou, stavem podloží vozovky a v trase kanalizačních sítí.

Tyto práce by měly být realizovány v průběhu roku 2024. Zahájení má proběhnout do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předpokládaná cena této zakázky je 2 500 000 Kč bez DPH. Samotná realizace opravy Drážďanské ulice by měla být zahájena v roce 2027.