Dům v ulici Neštěmická získá Pečovatelská služba

Dům v ulici Neštěmická získá Pečovatelská služba
10.5.2019
Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na úpravy objektu v ulici Neštěmická 795/37, Krásná Březno. Po rekonstrukci jej využije jako své sídlo Pečovatelská služba. Objekt bude zároveň využit k sociálním účelům.

 

Po kompletní rekonstrukci bude sloužit Pečovatelské službě jako zázemí pro terénní sociální službu. Dále zde bude fungovat např. půjčovna kompenzačních pomůcek, hygienické středisko pro klienty, prádelna, bezbariérové kontaktní místo sociálního poradenství nebo místo pro komunitní práci.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 12 500 000 Kč bez DPH. Finanční prostředky jsou v rozpočtu 2019 alokovány.

V případě vyhlášení dotačního titulu MPSV pro oblast Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, ze kterého by bylo možné financovat i tento projekt, město tuto žádost předloží.