Energeticky úsporná opatření proběhnou ve vybraných budovách města

Energeticky úsporná opatření proběhnou ve vybraných budovách města
1.2.2023
Aktualizaci zadávací dokumentace k Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města schválila rada. Účelem je snížit provozní náklady a zvýšit energetickou účinnost.


Dne 10. 10. 2022 rada města schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 370 000 000 Kč vč. DPH formou jednacího řízení s uveřejněním. Společně s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky byla jmenována obálková a hodnoticí komise, a také zadávací dokumentace, která je nyní kompletní.

Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v zadávací dokumentaci na vymezených objektech zadavatele metodou EPC. Realizace opatření bude spolufinancována s využitím dotace z Národního programu Životní prostředí v předpokládané výši cca 128 000 000 Kč.

Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje. Navržená energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění, osvětlení, spotřebu teplé případně i studené vody apod. Dodavatel nese příslušné riziko neúspěchu při dosažení úspor realizací jím navržených a realizovaných opatření.

Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem zákona o hospodaření energií spočívajících:

 • v realizaci předběžných činností,
 • na nich navazující realizaci základních energeticky úsporných opatření,
 • poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření,
 • poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor.

To vše za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektech zadavatele.

Místem plnění veřejné zakázky jsou následující objekty:

 1. ZŠ E. Krásnohorské,
 2. ZŠ Vojnovičova,
 3. ZŠ Mírová,
 4. ZŠ Stříbrnická,
 5. ZŠ a MŠ Nová,
 6. ZŠ Vinařská,
 7. ZŠ Anežky České,
 8. ZŠ Pod Vodojemem,
 9. ZŠ Rabasova,
 10. ZŠ Neštěmická,
 11. Dům kultury,
 12. Magistrát.