Finanční prostředky na opravy schválilo zastupitelstvo

Finanční prostředky na opravy schválilo zastupitelstvo
6.3.2023
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2022 nečerpaných finančních prostředků, do rozpočtu roku 2023.

 

Jedná se o zapojení volných prostředků vytvořených v roce 2022 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 53 104 730 Kč. Částka 13 104 730 Kč bude užita na položku údržba a opravy místních komunikací. Finanční prostředky poslouží na realizaci opravy dlažby před budovou Magistrátu města Ústí nad Labem, kdy v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dále jsou zde alokovány finanční prostředky na 2. etapu velkoplošné opravy chodníku v ulici Neštěmická, opravu opěrné zdi v městské části Mojžíř a opravu horské vpusti v ulici Holečkova.

Zbylých 40 000 000 Kč bude určeno jako rezerva na opravu Mariánského mostu. V letošním roce proběhne zpracování projektové dokumentace řešící technický a časový postup opravy mostu.

Dále pak schválilo zastupitelstvo zapojení volných prostředků vytvořených v roce 2022 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 10 550 000 Kč, které budou užity k rekonstrukci komunikace Mezní.