Hospodaření města skončilo přebytkem

Hospodaření města skončilo přebytkem
9.6.2020
Závěrečný účet hospodaření města a účetní uzávěrku za rok 2019 projednali městští radní. Hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo s přebytkem.

 

Celkové příjmy města po konsolidaci dosáhly 2,27 miliardy Kč. Výdaje města po konsolidaci představují 2,15 miliardy Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 114,6 mil. Kč vyrovnává oblast financování. Volné zdroje do rozpočtu roku 2020 činí k 4. květnu 2020 164,8 mil. Kč.

Splátka úvěru MmÚ v roce 2019 představovala celkem 102 mil. Kč. Ke konci roku 2019 bylo nesplaceno 858,6 mil. Kč.

Rada města navrhuje použití volných zdrojů ve výši 164,8 mil. Kč k úpravám rozpočtu roku 2020 v důsledku poklesu daňových příjmů způsobených pandemií COVID-19.

Závěrečný účet města a účetní uzávěrka budou předloženy ke schválení zastupitelům města.