Hospodaření města za první pololetí roku 2022

Hospodaření města za první pololetí roku 2022
7.9.2022
Informace o hospodaření města Ústí nad Labem vzala na vědomí rada. Za prvních šest měsíců roku bylo vyčerpáno téměř 46 %.

 

Rada města vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2022. Město v úrovni magistrátu letos hospodaří s rozpočtem ve výši 2,875 miliardy Kč. K 30. 6. 2022 vyčerpalo 1,321 miliardy Kč, tedy téměř 46 % rozpočtu. Daňové příjmy se oproti ½ schváleného rozpočtu přeplnily – výlučné a sdílené daně (bez daně z nemovitosti) o 31,6 milionu Kč, příjmy z daně z hazardních her o 17,7 milionu Kč. Přeplněny jsou i další daňové příjmy o jednotky milionů Kč (např. správní poplatky či poplatky za uložení na skládku). V neinvestiční části výdajů se předpokládá dočerpání celoročního rozpočtu. V investiční části bude většina akcí uskutečněna v druhém pololetí roku 2022, případně budou finance přesunuty do rozpočtu roku 2023. U řady investičních akcí navíc vedoucí dotčených odborů poukazují na nedostatek alokovaných financí. Jde např. o rekonstrukci běžeckých drah na městském stadionu, rekonstrukci ZŠ a MŠ Jitřní, revitalizaci bývalého rektorátu UJEP či rekonstrukci ulice Výstupní.

Na základě výše uvedených skutečností vyplývá reálný předpoklad, že celoroční rozpočet příjmů, jako zdroj krytí rozpočtu výdajů, bude naplněn a v části daňových příjmů se předpokládá i přeplnění, pokud v druhé polovině roku 2022 nedojde ke zhoršení ekonomické či pandemické situace.