Houbaři se dočkali, vstup do lesa opět volný

Houbaři se dočkali, vstup do lesa opět volný
26.9.2018
Úřad ruší zákaz vstupu do lesa, a to s účinností od 28. 9. 2018.

 

Na základě konzultace  s vlastníkem lesa a  s ohledem na aktuální počasí i jeho předpověď dospěl orgán státní správy lesa k závěru, že v lesích již nehrozí  bezprostřední nebezpečí vzniku požárů.  Počínaje  dnem 28. 9. 2018 jsou tedy lesy, v nichž byl zákaz  vstupu z důvodu nebezpečí vzniku požárů vyhlášen, opět volně přístupné veřejnosti.