Informace k poplatku za komunální odpad

Informace k poplatku za komunální odpad
15.12.2022
Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválili zastupitelé v listopadu. Zde k ní naleznete všechny potřebné informace.

 

Zastupitelstvo schválilo na svém jednání 21. listopadu obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Občané tak za tuto službu budou platit 720 Kč ročně. Senioři ve věku 65+ let budou platit poloviční poplatek, tedy 360 Kč za rok. Od poplatku jsou plně osvobozeny osoby do 18 let věku (včetně), stejně tak osoby s přiznanou invaliditou třetího stupně. Od poplatku jsou osvobozeny také osoby žijící v pobytových zařízeních se sociální službou (domovy pro seniory apod.). Další skupinou osvobozených jsou osoby, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení v obci, ale které trvale pobývají mimo území České republiky po dobu delší než jeden kalendářní rok.

Poplatek bude možné uhradit v jedné, nebo ve dvou splátkách. Splatnost první splátky je na rok 2023 stanovena do 30. června, druhé potom do 31. října.

Zachovávat bezplatné odpadové hospodářství bylo pro město dále neudržitelné, a to především z důvodu nové platné odpadové legislativy z roku 2020. V té se mění výše podílu do příjmu obce, která má na svém území skládku, a trend zvyšování poplatků za ukládání odpadů v jednotlivých letech až k úplnému odklonu od skládkování odpadů.

Kompletní informace včetně formulářů naleznete zde.

Infoleták o odpadech