Informace k zápisům do ZŠ a MŠ

Informace k zápisům do ZŠ a MŠ
3.3.2023
Zápisy do základních škol v Ústí nad Labem proběhnou 11. dubna, do mateřských škol pak o měsíc později. Podrobné informace k zápisům naleznete níže.

 

Zápis do 1. tříd základních škol

Zápis dětí do základních škol proběhne za účasti dítěte a zákonného zástupce na jednotlivých základních školách v úterý 11. dubna v době od 13:00 do 18:00.

Podepsané žádosti o přijetí vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz  je možné doručit do školy tímto způsobem:

  • elektronicky (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem),
  • poštou (nejpozději do 11. 4. 2023),
  • osobně (zákonný zástupce předloží řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od TP zákonných zástupců).

Podrobné informace k zápisu do 1. třídy naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol nebo na stránkách elektronického zápisu https://zapiszs.usti-nad-labem.cz

 

Informace k zápisům ZŠ.

Informace k zápisům pro cizince.

 

Zápis do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol proběhne na jednotlivých mateřských školách 10. a 11. května v časech dle rozpisu jednotlivých mateřských škol.

Podepsané žádosti o přijetí do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz  (zpřístupněno od 1. 4. 2023) je možné doručit, společně s potvrzením praktického lékaře o řádném očkování dítěte, do mateřské školy tímto způsobem:

  • elektronicky (datová schránka nebo e-mail s elektronickým podpisem),
  • poštou (nejpozději do 11. 5. 2023),
  • osobně (zákonný zástupce předloží řádně vyplněnou žádost, potvrzení o očkování, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).

Podrobné informace k zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo na stránkách elektronického zápisu https://zapisms.usti-nad-labem.cz.

 

Informace k zápisům MŠ.

Informace k zápisům pro cizince.

Termíny zápisů.