Informace správního odboru

Informace správního odboru
3.4.2020
Město připomíná občanům nařízení Ministerstva vnitra ČR ohledně propadlých dokumentů během nouzového stavu.

 

Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Platnost řidičských průkazů:

Za předpokladu, že uplynula platnost dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče; potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu dle § 115 odst. 5 zákona o silničním provozu) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni.

Registr vozidel:

Úkon vyřazení vozidla z provozu podle § 12 zákona č. 56/2000 Sb., které je spojeno s podnikatelskou činností (úkon je vázán na placení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a platbu silniční daně), se v době trvání nouzového stavu do registru vozidel provede k datu podání žádosti, která byla doručena datovou schránkou. Následně bude provozovatel vyzván k doplnění žádosti o všechny zákonem požadované náležitosti. Žádosti včetně povinných náležitostí podané v úřední dny na přepážkách registru vozidel budou vyřízeny okamžitě.
Pokud dojde k porušení lhůt ve správním řízení, např. lhůty pro změnu vlastníka či provozovatele nebo v případě, kdy by platnost dokladu v době trvání nouzového stavu vypršela, např. manipulačních značek, nebude tato skutečnost považována za přestupek a nebude vedeno přestupkové řízení. V tomto duchu budou postupovat i orgány Policie ČR či obecní policie při posuzování přestupků.

Více informací na webových stránkách MVČR.