Jednaly pracovní skupiny Strategie rozvoje města

Jednaly pracovní skupiny Strategie rozvoje města
21.10.2019
Svá druhá setkání mají za sebou pracovní skupiny, které připravují podklady v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030.

 

Jednání pracovní skupiny „Image města jako metropole regionu“ se uskutečnilo 18. září. V následujícím týdnu se uskutečnily dvě pracovní skupiny, a to „Udržitelná mobilita“ a „Prosperita města“. Setkání pracovní skupiny „Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel“ zakončilo druhá setkání na začátku října.

Celkově se všech čtyř pracovních skupin zúčastnilo 70 osob z řad zástupců města, politiků, zástupců soukromých i veřejných institucí, odborníků z různých oblastí a veřejnosti. Tato jednání se členy pracovních skupin trvala okolo 2 až 3 hodin. Na setkáních probíhala nejdříve diskuze k závěrům z prvních pracovních skupin a poté se každá pracovní skupina zaměřila na určité téma, které bylo primárně diskutováno. Ve skupině Image města se diskutovalo o mediálním obraze, partnerství a mezinárodní spolupráci, v Kvalitě života o sociální soudržnosti, zdravotnictví, sociální politice a bydlení ve městě, v Prosperitě města o školství, vzdělávání a univerzitě a v Udržitelné mobilitě o alternativních formách dopravy a moderních SMART řešeních.

Poslední setkání těchto pracovních skupin jsou naplánována na listopad. Po těchto jednáních se 4. 12. 2019 uskuteční projednání s veřejností. Více informací o nové strategii je na webu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v sekci STRATEGIE 2021-2030. odkaz: http://www.strategie-usti.cz/strategie-2021-2030.