Kancelář architekta města začne fungovat od února

Kancelář architekta města začne fungovat od února
18.1.2023
Rada města rozhodla o zřízení nového oddělení kanceláře architekta města. Jeho úkolem bude pomáhat vedení města v oblasti urbanismu či tvorby veřejného prostranství.

 

Oddělení kanceláře architekta města bylo zřízeno v rámci organizační změny magistrátu. Posláním KAM by mělo být zejména napomáhat vedení města při formulování podnětů a záměrů v rozvojových dokumentech všech typů v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury.

V rámci organizační změny však došlo s účinností od 1. února 2023 k dalším věcem, konkrétně:

a) zrušení 1 pracovního místa v oddělení sociálních služeb odboru sociálních služeb,

b) zrušení 1 pracovního místa v oddělení veřejných zakázek právního odboru,

c) zrušení 1 pracovního místa koordinátora zprostředkujícího subjektu ITI,

d) zřízení v kanceláři primátora oddělení kanceláře architekta města,

e) zřízení 4 pracovních míst v kanceláři primátora, z čehož 3 místa jsou zařazena do odd. kanceláře architekta města (vč. vedoucího odd.),

f) zřízení 1 pracovního místa v oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství odboru životního prostředí,

g) zřízení 1 pracovního místa v oddělení kontroly kanceláře tajemníka,

h) změna názvu oddělení sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí na oddělení péče o děti a rodinu,

i) změna názvu odboru sociálních věcí na odbor sociálně-právní ochrany dětí.

Celkový počet zaměstnanců magistrátu se tak zvyšuje z 416 na 419.