Kovový odpad do žlutých nádob společně s plastem

Kovový odpad do žlutých nádob společně s plastem
24.5.2021
V Ústí nad Labem mohou občané sbírat kovové obaly do stejných kontejnerů na plast. Rozšířený systém sběru komunálních odpadů začne platit od 1. června.

 

Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejnerů dále ručně dotřiďovány podle barev a materiálů na třídicí lince, je relativně snadné takto dotřiďovat také další druhy odpadu. Tento způsob sběru je nejrozumnějším způsobem, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit a svážet i drobné kovy z domácností.

Nově do žlutých kontejnerů patří:

  • nápojové plechovky a konzervy
  • hliníkové obaly a alobal
  • hliníková víčka od mléčných produktů
  • kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

 

Žluté kontejnery nejsou určeny pro sběr velkých kusů kovů. Ty stále patří do výkupen surovin či na sběrné dvory.

 

Kova v plastu plakátek

Více informací se dozvíte na www.samosebou.cz nebo na www.jaktridit.cz.

Má to smysl. Třiďte odpad.