Lidé mohou připravit návrhy do participativního rozpočtu

Lidé mohou připravit návrhy do participativního rozpočtu
27.8.2018
Zapojit se do využití finančních prostředků z rozpočtu města se svými návrhy mohou občané Ústí nad Labem. Od 1. září do 31. října lze podat návrhy do participativního rozpočtu.

 

Je to vymezená část rozpočtu města určena na realizaci návrhů projektů občanů. Předkladatelem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm ve městě Ústí nad Labem. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 350 000 Kč a to včetně DPH. Pro participativní rozpočet bylo vyčleněno 5 milionů korun.

„Víme, že se realizace nestihne v tomto volebním období, není to však opatření pro současné politické vedení, ale pro občany, aby mohli spolurozhodovat o využití městských peněz,“ vysvětlila primátorka Věra Nechybová.

Cíl projektu musí vést k renovaci či výstavbě hmotného majetku města a jeho příspěvkových organizací např. vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek, rekonstrukce apod. Návrh každého projektu musí být podpořen minimálně patnácti obyvateli města.

Návrh projektu je možné podat prostřednictvím vyplněného formuláře, a to písemně či elektronicky. Více informací je na http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/granty-dotace/.