Lidé poslali 23 návrhů pro participativní rozpočet

Lidé poslali 23 návrhů pro participativní rozpočet
28.1.2019
Na prvním jednání odborné skupiny pro participativní rozpočet bylo posuzováno všech 21 projektových návrhů z celkových 23, které prošly formálním hodnocením.

 

Nejvyšší podíl návrhů je evidován v souvislosti s renovací či vybudováním dětských hřišť, veřejných parků a městského mobiliáře. Mezi návrhy se objevují i požadavky na vybudování nových parkovacích míst, opravy veřejných komunikací, výsadby zeleně či návrhy zaměřené na oživení veřejného prostoru např. vybudováním grilovacích míst, vyhlídkových míst nebo oživením zdí malbou. Všechny projektové záměry byly předkládány v odhadované částce do 350 tis. korun. Nejméně nákladný byl například návrh s odhadovanými náklady 20 tis. korun.

Dva projektové návrhy byly z hodnocení vyřazeny pro nesplnění podmínek výzvy. Oba předkladatelé o tomto rozhodnutí byli vyrozuměni a bylo jim poskytnuto vysvětlení, proč jejich návrhy musely být vyřazeny, což akceptovali.

V současné době probíhá prověřování realizace návrhů z pohledu územního plánu. Po prověření budou záměry uveřejněny a občané budou mít možnost hlasovat o záměrech. Hlasování bude možné prostřednictvím speciální aplikace, jejíž spuštění je plánováno v první polovině února.