Město bude školit seniory

Město bude školit seniory
15.1.2020
Rada seniorů měla své první zasedání v novém roce 2020. Účastnili se ho i zástupci Českého telekomunikačního úřadu.

 

Na zasedání rady seniorů představili pracovníci ČTÚ programy zaměřené na zvýšení povědomí o nekalých praktikách obchodníků při uzavíraní smluv na telefon nebo jiné telekomunikační služby. Právě senioři jsou v tomto ohledu nejvíce ohroženou skupinou. Město proto v letošním roce ve spolupráci s radou seniorů a ČTÚ uspořádá několik školení v domovech pro seniory a seniorských klubech, která by měla posluchačům pomoci odhalit podvodné jednání či nekalou obchodní praktiku. „Senioři jsou dnes více obezřetní při uzavírání různých druhů smluv a závazků. Opatrnost je na místě a další školení přispějí k možnosti seniorů se lépe bránit,“ dodává náměstek primátora Tomáš Vlach.

První zasedání rady seniorů v roce 2020