Město chce zvýšit bezpečnost v ulici Sociální péče

Město chce zvýšit bezpečnost v ulici Sociální péče
23.1.2023
Ústí nad Labem má v plánu zlepšit bezpečnost dopravy v ulici Sociální péče. Odhadované náklady činí 120 milionů korun, většinu by však mohla pokrýt dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Radní vzali na vědomí informace o výzvě č. 53 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu vyhlášenou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR a schválili podání žádosti o dotaci na projekt Ústí nad Labem, ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská v rámci této výzvy. Projekt řeší zejména problematiku bezpečnosti chodců zřízením světelně řízených přechodů pro chodce, úpravou světelné signalizace, zastávek MHD či přechodů pro chodce na ulici Sociální péče v místní části Severní Terasa a zřízení světelně řízené křižovatky Bělehradská x Malátova, taktéž v místní části Severní Terasa. V této oblasti dochází k vysoké koncentraci lidí s ohledem na přítomnost krajské nemocnice, středních škol a zároveň s ohledem na skutečnost, že zde silniční provoz probíhá na čtyřproudých komunikacích. Předpokládané náklady jsou 120 000 000 Kč, předpokládaná dotace 90 053 453 Kč. Projekt bude realizován Odborem dopravy a majetku, finanční prostředky na tento projekt budou čerpány během roku 2023 a 2024.