Město hledá dodavatele na dvě rekonstrukce

Město hledá dodavatele na dvě rekonstrukce
15.11.2023
Radní schválili vyhlášení dvou podlimitních veřejných zakázek. První se týká spojovacího chodníku ve Skoroticích a druhá rekonstrukce ulice U Městských domů.

 

Předmětem zakázky ve Skoroticích je vybudování chodníku, který povede podél areálu skorotického fotbalového hřiště (za kabinami) a spojí ulice Slovanská a Buzulucká. Celková délka chodníku delšího úseku je 109 metrů a kratšího 51 metrů. Kratší úsek vznikne od napojení na stávající chodník v ul. 5. května po p.p.č. 278/4 k.ú. Skorotice. Předpokládaná hodnota zakázky je 1 800 000 Kč bez DPH. Součástí je vybudování veřejného osvětlení. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost AZ Consult, s.r.o. Zahájení stavby proběhne do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a dílo bude dokončené do pěti měsíců od zahájení.

Druhou zakázkou je rekonstrukce ulice U Městských domů za předpokládanou cenu 2 000 000 Kč bez DPH. Součástí je kompletní rekonstrukce komunikace o šíři 5 metrů, rekonstrukce stávajícího chodníku a vybudování chybějící části chodníku o délce zhruba 65 metrů. Dojde také k pokácení a následnému vysazení tří stromů. Rekonstrukce bude realizována na základě projektové dokumentace společnosti Ik Konzult, Ateliér.