Město je proti rozšíření bioplynové stanice

Město je proti rozšíření bioplynové stanice
4.6.2020
S rozšířením bioplynové stanice Všebořice nesouhlasí rada města. Důvodem jsou četné stížnosti obyvatel na obtěžování zápachem.

 

Zápach je způsoben aplikací hnojiva digestátu, ke které docházelo opakovaně v průběhu let 2018, 2019 i 2020 v Ústí nad Labem i v okolních městech a obcích na území Ústecka a Teplicka. Bioplynová stanice Všebořice byla spuštěna do provozu v roce 2013 a zpracovává v současné době zhruba 11 000 tun bioodpadů a cca 5 000 tun ostatních surovin (fytomasa, glyceríny) za rok. Rozšíření bioplynové stanice by znamenalo dvojnásobné zvýšení její kapacity, což je s ohledem na kvalitu životního prostředí nežádoucí. Rada současně požádala o posouzení vlivu na životní prostředí a vlivu na veřejné zdraví – obtěžování zápachem nejen z vlastního provozu zařízení, ale i z aplikace a využívání digestátu a fugátu T.