Město kontroluje správné nakládání s odpady

Město kontroluje správné nakládání s odpady
23.9.2021
Na správné nakládání s odpady by se měly zaměřit podnikající právnické i fyzické osoby. Město zahájilo kontroly, jejichž cílem je zvýšit čistotu životního prostředí.

 

Záměrem je, aby odpady z podnikání nekončily v nádobách určených pro odpad od obyvatel nebo dokonce pohozené v ulicích.

Od 1. ledna 2021 platí nové zákony v oblasti odpadového hospodářství. Odbor životního prostředí magistrátu doporučuje všem zkontrolovat, jak mají zajištěné nakládání s odpady vznikajícími při jejich činnosti, jako je například třídění odpadů, využívání či jejich odstraňování, vedení evidence, zasílání hlášení atd.

Kontroly jsou zaměřeny na všechny oblasti odpadového hospodářství, nejen na administrativní povinnosti, ale i na vlastní nakládání s odpady. Například i na to, jak mají právnické a fyzické osoby podnikající zajištěné předání odpadů, které produkují v odpovídajícím množství a stanoveným způsobem. Zda mají nádoby, ve kterých shromažďují odpady před jejich předáním na pozemcích, které užívají či vlastní, a jak mají odpady zajištěny proti úniku, znehodnocení nebo odcizení.

Zjištěné nedostatky musí firmy co nejrychleji odstranit, při závažnějších proviněních jim hrozí správní řízení a finanční postih.