Město nastavilo výrazné změny ve spolupráci s SVS

Město nastavilo výrazné změny ve spolupráci s SVS
17.4.2021
Mezi městem Ústí nad Labem a Severočeskou vodárenskou společností bylo uzavřeno memorandum o spolupráci.

 

Předmětem memoranda je deklarace o vzájemné spolupráci při přípravě projektů na území města, kdy primárním zájmem města je vytvoření podmínek pro odkanalizování nemovitostí dostupnou veřejnou kanalizací pro obyvatele a další subjekty na území města a zájmem SVS je mimo jiné hledání co možná nejhospodárnějšího řešení odstraňování volných kanalizačních výustí, aby byl naplněny legislativní požadavky.