Město už nebude cílem sociální turistiky, zamítlo všechny námitky.

Město už nebude cílem sociální turistiky, zamítlo všechny námitky.
28.2.2018
Město vydalo návrh na vyhlášení opatření obecné povahy, na jehož základě je možné omezit doplatky na bydlení, které vyplácí úřad práce. K návrhu město obdrželo 25 námitek. Ústí nad Labem zamítlo všechny námitky.

 

Město tak dává jasný signál, že se nechce i nadále stávat cílovou stanicí sociální turistiky za dávkami hmotné nouze, za doplatkem na bydlení a využívá současnou legislativní změnu, která umožňuje městu řešit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Po uplynutí zákonné lhůty tak nebude možné, aby úřad práce poskytoval doplatek na bydlení nově ubytovaným osobám v označených lokalitách.
Několik měsíců magistrát podrobně pracoval na lokalitách, které na žádost města vytipovaly městské obvody. Ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) a Policií ČR, které poskytly statistiky přestupků a přečinů, byly zaměřeny lokality s nežádoucími sociálními jevy. Jako podpůrné byly i statistiky městské policie.
I nadále bude město za pomoci pracovní skupiny tyto lokality sledovat a pravidelně vyhodnocovat určené indikátory, které pomohou analyzovat dopady OOP na oblasti do něj spadající, ale i na oblasti, které nebyly správním orgánem označeny. Může tak nastat situace, kdy na žádost obce bude OOP v některých oblastech zrušeno, nebo naopak rozšířeno na další oblasti. Možná je i varianta vyhlášení OOP plošně, tedy na celé město.