Město opět finančně podpoří odlov černé zvěře

Město opět finančně podpoří odlov černé zvěře
1.2.2024
Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s pronikáním černé zvěře do městské zástavby a s jejím setrváním v blízkosti obydlí. Situace je i v tomto roce řešena ve spolupráci s mysliveckými spolky.

 

Rada města schválila uzavření smlouvy k finančnímu ohodnocení odlovu černé zvěře na území Ústí nad Labem, a to pro rok 2024 s následujícími subjekty:

  • Myslivecký spolek Diana (minimální odlov 110 ks)
  • Myslivecký spolek Jedlová hora (minimální odlov 160 ks)
  • Myslivecký spolek Chabařovické jezero (minimální odlov 50 ks)
  • Myslivecký spolek Chvalov – Přemyslovka (minimální odlov 50 ks)
  • Myslivost Skubice (minimální odlov 50 ks)

Za odloveného divočáka je kalkulována cena 500 Kč.

Přítomnost zvěře ve městě je dána bezprostředním kontaktem zástavby s volnou krajinou a charakterem této volné krajiny, dále potravní nabídkou ve městě zejména 
v kritickém ročním období či možností úkrytů ve městě. Zvěř ve městě přináší různé konflikty, zejména poničené zahrady či trávníky.

Od poloviny roku 2021 začalo město úspěšně využívat v zástavbě pro odchyt a odlov divočáků i klece, zvyšují se i jiné formy odlovu ve městě. Za rok 2022 bylo odloveno 186 prasat a za rok 2023 423 prasat.