Město podpoří aktivity seniorů i osob se zdravotním postižením

Město podpoří aktivity seniorů i osob se zdravotním postižením
2.4.2024
Město Ústí nad Labem podpoří pomocí dvou dotačních programů volnočasové aktivity pro seniory a aktivity osob se zdravotním postižením.

 

Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2024 je zaměřený na podporu volnočasových aktivit seniorů v Ústí nad Labem. Dotace z tohoto programu lze získat na podporu kulturních, sportovních, volnočasových či vzdělávacích aktivit. Případně i na aktivity zaměřené na sociálně-zdravotní problematiku, podporu krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Předpokládaný finanční objem tohoto dotačního titulu je 200 000 Kč a maximální výše dotace je 20 000 Kč. Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 9. 2024. Podrobné informace k programu naleznete zde.

Druhým dotačním programem je podpora v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Podpora aktivit pro osoby s omezením je důležitá pro jejich začleňování do běžné společnosti. Finanční prostředky v tomto dotačním programu jsou určeny na realizaci volnočasových aktivit jednorázových i celoročních.

Předpokládaný finanční objem dotačního titulu je 150 000 Kč, maximální výše dotace je 30 000 Kč. Zájemci mohou své žádosti podávat elektronicky do 17. 5. 2024, a to prostřednictvím Dotačního portálu města. Podrobné informace k programu naleznete zde.

Žádost o dotaci může u obou dotačních programů podat právnická osoba, fyzická podnikají osoba nebo fyzická osoba nepodnikající se sídlem či trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem.