Město požádá o dotaci na modernizaci varovného systému

Město požádá o dotaci na modernizaci varovného systému
6.5.2019
Město podá žádost o dotaci na městský varovný informační systém. Dotace by umožnila modernizovat varovný systém na plně digitální úroveň.

 

Náklady projektu „Varovný informační systém obyvatelstva – VISO“ jsou vyčísleny na 31 mil. Kč, výše dotace by mohla být 21 milionu korun. Finanční prostředky budou alokovány v rozpočtu na 2020 a 2021, kdy by mohla proběhnout předpokládaná realizace.

VISO – Varovný a informační systém obyvatelstva pokrývá zónu havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie a dále části města ležící v záplavovém území řeky Labe (Vaňov, Brná, Svádov). Zahrnuje mimo jiné 236 hlásičů na sloupech veřejného osvětlení a sloupech nízkého napětí (rozděleny do třinácti oblastí), čtyři elektronické (mluvící) sirény hasičské záchranné služby - HZS (umístěné na Spolku, na budově ZŠ Anežky České, na budově Policie ČR na Masarykově ulici, na obchodním domě Labe) nebo domácí přijímače VISO (umístěné hlavně ve školách apod.)