Město předalo domovům seniorů tablety

Město předalo domovům seniorů tablety
21.4.2020
Město získalo od společnosti O2 sedm tabletů za symbolickou jednu korunu. Všechny předalo domovům seniorů.

 

Tablety budou novým komunikačním kanálem seniorů s rodinami v době koronavirových opatření, která velmi výrazně omezila mezigenerační kontakt. „Seniorům chybí návštěvy blízkých, proto se snažíme pomoci. Videohovor má alespoň částečně nahradit potřebný kontakt,“ sdělil náměstek primátora Tomáš Vlach. Každý domov bude  mít kontaktní osobu, se kterou si rodiny domluví videohovor. „Situace není jednoduchá, ale v tuto chvíli skutečně  moc prosíme všechny příbuzné, aby se vyvarovali jakéhokoliv osobního kontaktu  se svými příbuznými, a to ani přes plot. Zabráníte tak případnému šíření nákazy a zmaření práce všech pracovníků domovů. Děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví našich seniorů, “ vyzval náměstek primátora Tomáš Vlach.

Město společně s řediteli domovů pro seniory realizovalo mnoho preventivních opatření na ochranu klientů. Byla zvýšena dezinfekce, domovy byly postupně vybavovány ochrannými prostředky a dalším potřebným materiálem, omezen byl však dosavadní chod domovů vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. „Dnes proběhl další z mnoha videohovorů se všemi řediteli domovů a vedoucí protiepidemického oddělení hygieny, která pozitivně zhodnotila všechna přijatá opatření a vyzvala, aby se nastavená opatření dodržela. Proto apelujeme na rodinné příslušníky, aby neohrožovali seniory. Jsme pyšní, že v žádném ze sedmi domovů zřízených městem nebyl dosud nikdo nakažen,“ dodal náměstek Vlach. V případě, že se rodina rozhodne k převzetí seniora do domácí péče, bude místo rezervováno pro návrat po odeznění pandemie. Pro rodiny seniorů převzatých do domácí péče funguje i nabídka pomoci pečovatelské služby města.

Náměstek Vlach s tablety

Plakát senioři