Město uzavřelo dohodu o nakládání s odpady

Město uzavřelo dohodu o nakládání s odpady
28.2.2018
Dohodu o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství uzavřelo město Ústí nad Labem se společností United Energy z Mostu - Komořan.

 

Dohodu podepsali primátorka Věra Nechybová a Milan Boháček - generální ředitel s Petrem Marešem - technickým ředitelem společnosti.

„Ústí nad Labem získá další možnost využití směsného komunálního odpadu, který zbyde po vytřídění využitelných složek. Směsný komunální odpad nebude možné po roce 2024 ukládat na skládkách, je tedy nutné zajistit jeho přepracování či odstranění v souladu s legislativou. Přeměna nevyužitelného směsného komunálního odpadu na elektrickou a tepelnou energii v moderním zařízení pro energetické využití odpadů je jedním z řešení, které ušetří suroviny jako uhlí, zemní plyn a má tedy smysl,“ uvedla primátorka města Věra Nechybová.

Město tak deklaruje zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady na území Ústí nad Labem a Ústeckého kraje včetně naplnění závazků a cílů národního i krajského Plánu odpadového hospodářství zejména v oblasti komunálních odpadů a jim podobných.

Předmětem dohody je společný zájem na přípravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání směsných komunálních a podobně vhodných odpadů na území Ústeckého kraje v Mostě - Komořanech. Dohoda je koncipována jako časově neomezená a bezúplatná, tj. ani jedna ze smluvních stan nebude požadovat po druhé smluvní straně jakékoli finanční plnění.