Město uzavřelo memorandum o výstavbě rodinných domů

Město uzavřelo memorandum o výstavbě rodinných domů
1.12.2021
Rada města schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci směřující k realizaci projektu ve veřejném zájmu se společností Mobilní haly a obvodem Severní Terasa.

 

Cílem memoranda by mělo být vybudování sjednoceného komplexu rodinných domů (včetně obslužných sítí, komunikací, osázení zeleně a vybudování dětského hřiště) v lokalitě Dobětice. Součástí záměru má být i rekonstrukce ulice Šrámkova v délce cca 700 m.

Kompletní znění memoranda zde.