Město zajistilo na kolejích UJEP ubytování pro matky samoživitelky

Město zajistilo na kolejích UJEP ubytování pro matky samoživitelky
30.3.2020
Na podnět Krajské hygienické stanice se město snaží maximálně chránit seniory před nákazou koronavirem. Zajistilo proto dočasné náhradní ubytování pro klientky z Domova pro seniory Orlická a z azylového domu.

 

Matky samoživitelky z Domova pro seniory Orlická a z Azylového domu pro matky s dětmi budou dočasně bydlet na kolejích UJEP. Oddělením matek s dětmi se snaží město eliminovat riziko nákazy seniorů. Univerzita vyšla městu vstříc a a své prostory pro tyto účely dočasně pronajala.