Město zvažuje koupi areálu univerzity v ulici Hoření

Město zvažuje koupi areálu univerzity v ulici Hoření
10.6.2019
Univerzita nabídla představitelům města svůj areál v ulici Hoření 3083/13 k prodeji. Požadovaná kupní cena je 61 milionů korun.

 

Rada města vzala nabídku UJEP na vědomí a nákup areálu předloží zastupitelstvu. Důvodů, proč koupit tuto strategickou nemovitost je podle radních hned několik:

  1. strategická poloha areálu;
  2. funkční využití území dané územním plánem umožňuje v areálu umístit občanskou vybavenost, která v širším okolí chybí a která umožní efektivně využít stávající objekt;
  3. vynikající dostupnost MHD;
  4. prevence před spekulativním nákupem jiné strany;
  5. technická vybavenost;
  6. konferenční a společenské centrum;
  7. výukové prostory;
  8. ordinace lékařů, vazba na případný penzion pro seniory, rehabilitační zařízení — využití stávajících tělocvičen, veřejné stravování (jídelna s kuchyní), servis pro penzion pro seniory, sportovní využití, sociální pobytové a ambulantní služby.

Univerzita využívá prostory areálu do 2. patra. Ubytovací část od 3. do 12. patra je zakonzervována. V případě prodeje bude UJEP nadále využívat stávající prostory v areálu do doby dobudování kampusu univerzity na Klíši (do 2 let). UJEP bude po tuto dobu platit městu roční nájemné ve výši cca 2 100 000 Kč. Jedná se o prosté nájemné bez energií a služeb. V současnosti jsou v budově nájemci s celkovou cenou nájmu 444 tisíc korun za rok a nabízejí se ještě další nepronajaté prostory.