Městská policie hledá asistenty prevence kriminality

Městská policie hledá asistenty prevence kriminality
13.8.2021
Výběrové řízení na asistenty prevence kriminality připravuje Městská policie Ústí nad Labem. K dispozici je čtrnáct volných pracovních míst.

 

Lhůta pro podání přihlášek je do 20. srpna. Zájemci je předají osobně na dopravním hřišti v zámeckém parku v Krásném Březně.

Zájemci musí doložit, že bydlí nejméně rok v Ústí nad Labem. Nesmí být v posledních třech letech trestání pro úmyslný nebo nedbalostní trestní čin a také nesmí být v posledním roce opakovaně uznáni vinnými z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

Další důležitou podmínkou je dobrý zdravotní stav, schopnost pracovat v noci, ve směnném provozu a vykonávat pochůzkovou činnost.

Obálka s přihláškou musí být označena nápisem: Výběrové řízení Asistent prevence kriminality.

Zájemci splňující podmínky budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční 8. září ve 13.00 na Dopravním hřišti. Jejich úkolem bude vyplnit motivační dotazník a absolvovat ústní pohovor. Předpokládaný nástup je v říjnu 2021.