Městská policie připravila projekty prevence kriminality

Městská policie připravila projekty prevence kriminality
6.2.2018
Program prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2018 schválili městští radní.

 

Souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace od Ministerstva vnitra ve výši 694 000 korun na jednotlivé dílčí projekty, které jsou součástí Programu prevence kriminality.

Do programu prevence kriminality byly přihlášeny tři dílčí projekty městské policie, které posoudila komise prevence kriminality a schválila rada města. Celková výše činí 694 000 Kč. Finanční spoluúčast města Ústí nad Labem 108 549 Kč.

1. MP dětem (celkové náklady 130 000 Kč) – celoroční mimoškolní práce s dětmi ve vytipovaných lokalitách (Předlice, Mojžíř, Střekov a Neštěmice), spočívající ve sportovních a kulturních aktivitách, pořádání sportovních soutěžích a uspořádání pobytového tábora pro 20 dětí.
2. Myslíme na Vás (celkové náklady 63 000 Kč) – celoroční aktivity zaměřené na cílovou skupinu seniorů a handicapovaných občanů (nevidomí, neslyšící, tělesně postižení). Projekt je zaměřen na osoby žijící v domovech pro seniory, organizované v různých klubech seniorů a na samostatně žijící obyvatele.
3. Záznamové zařízení kamerového systému (celkové náklady 802 549 Kč) – v současné době probíhá realizace rozšíření kamerového systému o další kamerové body v jednotlivých městských obvodech. Záznamové zařízení bude zajišťovat ukládání záznamů z kamerových bodů.