Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová přijela do Ústí

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová přijela do Ústí
13.4.2018
Znepokojující situaci ve městě, na kterou poukazuje ústecký magistrát, si přijela prověřit ministryně Němcová přímo do terénu. Navštívila sociálně vyloučené lokality v Ústí nad Labem a přislíbila změny.

 

Setkání proběhlo při návštěvě Ústeckého kraje, kde byl za město přítomen 1. náměstek primátorky Jiří Madar a vedoucí odboru sociálních věcí Ivana Šťastná.

Ministryně se od zástupců města dozvěděla, že město již dlouho volá o pomoc v řešení krizové situace při sociální práci v Ústí nad Labem, které se stalo terčem přílivu občanů pobírajících nejrůznější dávky úřadu práce a s tím souvisejícím obchodem s chudobou. Ze zkušeností pracovníků odboru sociálních věcí ústeckého magistrátu, které ministryni přednesla Ivana Šťastná, jasně vyplývá, že pro záchranu neudržitelného stavu jsou nutné legislativní změny vlády, razantní zpřísnění dávek nepojistných sociálních systémů a zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu s cílem pomoc jim obnovit pracovní návyky, ale i urychlená opatření týkající se zlepšení podmínek pracovníků sociálních odborů.

O devastaci domů ve městě, o nespokojených občanech, kteří poukazují na nevídaný nepořádek ve vyloučených lokalitách i o potřebách řešení systému dávek vyplacených těm, kteří nepracují a pracovat nechtějí, hovořil 1. náměstek primátorky Jiří Madar: Máme ve městě vybydlené domy soukromníků, kteří neřeší zajištění podmínek bydlení ani nepořádek, ale pouze za nemalé prostředky dotované státem je pronajímají. Zavedli jsme opatření obecné povahy, které příjem doplatku na bydlení omezil nově příchozím, ale i s původními příjemci doplatky si jako město neporadíme. Řešeny nejsou ani hygienické podmínky ze strany majitelů nemovitostí. Příkladem je právě okolí Sklářské ulice, kdy město podniklo opatření nad rámec svých zákonných povinností a snažilo se zapojit místní obyvatele do úklidu. Přistavili jsme velkoobjemové kontejnery, dodali kolečka, lopaty a další ochranné pomůcky a také 20 pracovníků veřejně prospěšných prací. Výsledek této akce? Ani jeden obyvatel této lokality se do úklidu se nikdo nezapojil. Opakovaně jsme tedy uklidili veřejná prostranství před nemovitostmi soukromých vlastníků vlastními silami a investovali další finanční prostředky města a opět bezvýsledně. Znovu opakujeme, že pokud lidé dostávají dávky a nemusí pracovat, nejsou za případné přestupky nijak postihováni, neboť vymáhání za pokuty je beznadějné, pak nemůže mít krásné a čisté město plné šťastných pracujících obyvatel! Vše už tu  vnímáme jako obrácenou diskriminaci slušných pracujících občanů. Celou situaci vnímáme jako velký problém, plánujeme řešení již tři roky, zavedli jsme poplatek za ubytovny, zmíněné opatření obecné povahy plánujeme na celé město, abychom zabránili obchodníkům s chudobou učinit další kroky. My jsme však již své možnosti vyčerpali a potřebujeme pomoc od státu. Potřebujeme řešit komplexně všechny nákupy bytů a celých domů, proto nutná změna pravidel od MMR.“

Návrh legislativních změn, změn týkajících se i zlepšení pracovních podmínek sociálních pracovníků a další ministryni předložila za ústecký magistrát Ivana Šťastná a vysvětlila: „Stav obyvatel ve městě je katastrofální, do problémových oblastí se stěhují lidé z celé země a ze Slovenska. Do některých oblastí nemůžete poslat pracovnici samotnou, tak chodí ve dvou nebo rovnou s městskou policií, pokud je klient agresivní.“ Smyslem požadovaných změn je právě úprava v sociálním zabezpečení. Je nutné zpřísnit dávky hmotné nouze. Příkladem legislativních změn je požadavek rozšířit uznatelné vysokoškolské. Zazněly i požadavky na zlepšení pracovních podmínek: „Navrhujeme, aby v rámci pracovního auditu přijel pracovník MPSV na měsíc pracovat a poté objektivně posoudil pracovní vytíženost a podmínky na OSPOD v Ústí nad Labem,“ vysvětlila Ivana Šťastná, která na jednání ministryni nabídla i vytvoření pracovní skupiny, která by provedla revizi stávajících právních předpisů a návrh na změny. „Chci změny ve prospěch lidí poctivých a pracovitých a po 25 letech praxe jsem se poprvé setkala s opravdovou podporou od vedení města, které je tím pravým hybatel při jednání na vládní úrovni,“ dodala Šťastná.

Ministryně si požadavky a návrhy legislativních úprav převzala, v terénu si prohlédla vnitroblok domů v ulici Sklářská a část Předlic a přislíbila, že budou pracovat na změnách zejména v oblasti snížení, zastropování a přísnějších podmínek u dávek na bydlení.